Užitečné informace

Jak se můžu zúčastnit činnosti AVZO?

  • Na různé veřejné sportovní či společenské akce AVZO se můžete dostat jako běžný návštěvník či sportovec z řad veřejnosti. Záleží na podmínkách každé akce.
  • Pokud se chcete zúčastnit akcí AVZO jako člen, zjistěte si možnosti přijetí za člena AVZO v konkrétním pobočném spolku AVZO.

Jak se můžu stát členem AVZO?

  • Členství AVZO se stejně jako celá činnost AVZO řídí stanovami AVZO. Členství v AVZO je dobrovolné, nikdo nemůže být nucen stát se členem, ale ani si nikdo členství nemůže vynutit. Kontaktujte vhodný pobočný spolek AVZO ve svém okolí, zkuste se nejprve zúčastňovat jeho činnosti a akcí jako „nečlen“ (pokud to bude možné) a zjistíte, jestli je členství v AVZO tím, co hledáte.

Jak založím nový pobočný spolek AVZO?

  • Kontaktujte krajského koordinátora AVZO ve svém kraji. Popište mu svůj záměr a poraďte se s ním. Poskytne vám potřebné informace a poradí vám. K založení nového pobočného spolku budete potřebovat nejen jeho pomoc a asistenci, ale také jeho oficiální souhlas.

Proč bych se měl stát členem AVZO?

  • AVZO je jedním z nejstarších a největších spolků v ČR, který se věnuje technickým sportům a činnostem, jako je např. sportovní střelba, radiotechnika a elektronika, kynologie, potápění, letecké modelářství, dětské kroužky a tábory, kempy a podobně. Představuje dlouholetou tradici a podporu velkého sportovního a zájmového svazu.

Proč je pro spolek výhodné být pobočným spolkem AVZO, nikoliv samostatným spolkem?

  • Všechno má svá pro a proti. Na rozdíl od podmínek v jiných svazech, pobočné spolky AVZO mají velkou volnost ve svém rozhodování a mají zcela samostatné hospodaření, nezávislé na hlavním zapsaném spolku. I přes velkou volnost se pobočné spolky AVZO musí řídit stanovami AVZO, a právě tyto stanovy zajišťují určité tradiční zázemí a zakotvení a podporu velké organizace. V případě společenských nebo legislativních změn, které mají negativní dopad na určité oblasti, je výhodné být součástí velkého svazu než malým samostatným spolkem. Pobočným spolkům AVZO se také otevírají širší možnosti získávání různých dotací a také přístup k informacím a k metodické pomoci.

Spolupracuje AVZO s jinými organizacemi?

Kde získám další informace?

  • S dalšími dotazy kontaktujte buď koordinátora AVZO ve svém kraji, nebo přímo sekretariát AVZO. Kontakty najdete zde.